ρύομαι

ρύομαι
(I)
ῥύομαι ΝΜΑ
(αποθ.) απαλλάσσω κάποιον από κίνδυνο, λυτρώνω, διασώζω (α. «ἀλλὰ ῥῡσαι ἡμᾱς ἀπὸ τοῡ πονηροῡ», ΚΔ
β. «ῥῡσαι σεαυτὸν καὶ πόλιν, ῥῡσαι δ' ἐμέ, ῥῡσαι δὲ πᾱν μίασμα τοῡ τεθνηκότος» — λύτρωσε τον εαυτό σου και την πόλη, σώσε και εμένα, απάλλαξέ μας από κάθε μίασμα που προέρχεται από τον πεθαμένο, Σοφ.)
αρχ.
1. προστατεύω, υπερασπίζω («ἀμφὶ δὲ τάφρον ἤλασαν... ὄφρα σφιν νῆάς τε θοὰς...ἐντὸς ἔχον ῥύοιτο», Ομ. Ιλ.)
2. (για βασιλείς, ηγεμόνες ή και για χοιροβοσκούς, φύλακες) επιτηρώ, φυλάγω
3. κρατώ, συγκρατώ κάποιον ώστε να μην φύγει, εμποδίζω, αναχαιτίζω
4. αποκρούω, απομακρύνω
5. σώζω από ασθένεια, θεραπεύω
6. (χωρίς τη σημ. τής προστασίας) καλύπτω («ὡς ῥύσαιτο περὶ χροΐ μήδεα φωτός», Ομ. Οδ.)
7. ελευθερώνω με λύτρα
8) μτφ. παρέχω αντιστάθμισμα («ἔργῳ γὰρ ἀγαθῷ ῥύσεσθαι τὰς αἰτίας», Θουκ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. ἐρύω (ΙΙ)].
————————
(II)
Α
σύρω, τραβώ κάποιον ή κάτι προς το μέρος μου.
[ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. ἐρύω (Ι)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ῥύομαι — ῥύ̱ομαι , ῥύομαι se sru pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥῦσαι — ῥύομαι se sru aor imperat mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥῦσθαι — ῥύομαι se sru aor inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥῦτο — ῥύομαι se sru aor ind mp 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναρύῃ — ἀνά ἀρύω draw pres subj mp 2nd sg ἀνά ἀρύω draw pres ind mp 2nd sg ἀνά ἀρύω draw pres subj act 3rd sg ἀναρύ̱ῃ , ἀνά ῥύομαι se sru aor subj mp 2nd sg (epic) ἀναρύ̱ῃ , ἀνά ῥύομαι se sru pres subj mp 2nd sg ἀναρύ̱ῃ , ἀνά ῥύομαι se sru pres ind mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπερερρύῃ — ὑπερερρύ̱ῃ , ὑπέρ , ἐν ῥύομαι se sru aor subj mp 2nd sg (epic) ὑπερερρύ̱ῃ , ὑπέρ , ἐν ῥύομαι se sru pres subj mp 2nd sg ὑπερερρύ̱ῃ , ὑπέρ , ἐν ῥύομαι se sru pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥύεσθε — ῥύ̱εσθε , ῥύομαι se sru pres imperat mp 2nd pl ῥύ̱εσθε , ῥύομαι se sru pres ind mp 2nd pl ῥύ̱εσθε , ῥύομαι se sru imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥύηι — ῥύ̱ῃ , ῥύομαι se sru aor subj mp 2nd sg (epic) ῥύ̱ῃ , ῥύομαι se sru pres subj mp 2nd sg ῥύ̱ῃ , ῥύομαι se sru pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥύσασθ' — ῥύ̱σασθε , ῥύομαι se sru aor imperat mid 2nd pl ῥύ̱σασθαι , ῥύομαι se sru aor inf mid ῥύ̱σασθε , ῥύομαι se sru aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥύῃ — ῥύ̱ῃ , ῥύομαι se sru aor subj mp 2nd sg (epic) ῥύ̱ῃ , ῥύομαι se sru pres subj mp 2nd sg ῥύ̱ῃ , ῥύομαι se sru pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”